De Wendbare Barbiers

SIDE PROJECT INSPIRED BY THE NEED FOR RESILIENCE IN ORGANISATIONS.
Participatief theater voor teams die vooruit willen maar af en toe ook eens stilstaan. Over barbiers uit een lang vervlogen tijd die kampen met thema’s van onze tijd: stress, bevlogenheid en weerbaarheid. Voor wie zoekt naar de geknipte burnout-preventie zonder pretentie.

bb1

Stressbeheer is geen bevlieging meer. Bevlogenheid blijft een must.

Meer en meer organisaties beseffen dat hun kapitaal in hun mensen zit en dat ze goed of beter voor hun mensen moeten zorgen. Tegelijk lopen ze tegen de uitdagingen van een competitieve omgeving: innoveren, sneller op de markt zijn, right-first-time, 24/7 beschikbaar voor klanten … en tegelijk kostenefficiënt.

Met een stijgend aantal psychosociale ziektegevallen groeit ook het besef dat stressbeheersing nodig is opdat een winning team blijft winnen. Nog te vaak wordt dit verengd tot een bijna machinaal actieplan (“probleem-aanpak”), waardoor stresspreventie een extra project op de stapel wordt. Bedrijven die stress beheersen (geen illusies: wegwerken gaat niet) en ‘agile’ teams hebben, zijn bedrijven die investeren in positief leiderschap en een open feedbackklimaat.

bb2

De Wendbare Barbiers helpen teams, leidinggevenden en medewerkers hun wendbaarheid verhogen door het samen scheppen van een verhaal.

Het verhaal speelt in een barbierszaak uit the roaring twenties. Dit trekt mensen direct uit hun werksetting. Tegelijk confronteert het verhaal hen met herkenbare situaties en problemen. Zo lopen er in het barbierssalon initiatieven om efficiëntie te verhogen (2 klanten tegelijk scheren), worden er kosten gecut (geen warme handdoeken meer), is er geen ontkomen aan innovatie (“diensten aanbieden voor vrouwen”), stijgt de druk (1 barbier minder, 1 zaalverantwoordelijke meer) en verliest de chef voeling met de werkvloer (“ik moet eens een externe consultant de gaps laten auditen”).

We maken het verhaal participatief door het gebruik van theater- en improvisatietechnieken. De acteurs spelen de scènes van het verhaal. In de scènes worden thema’s behandeld als gedachtencontrole, interpersoonlijke communicatie, verschil tussen stress en burn-out, evenwicht tussen draagkracht (energie) en draaglast (stress), ontladen van stress, impact van (management)gedrag op elkaar. Iedere deelnemer is daarbij vrij om te kiezen in welke mate hij/zij toeschouwer is dan wel deelneemt. Bij elke deelnemer gebeurt een vorm van belevingsleren die zorgt dat inzichten en ideeën ‘blijven hangen’. Binnen het team worden een aantal reflexen gekweekt die nadien doorwerken.

De kernboodschappen, leerresultaten en methode van De Wendbare Barbiers zijn wetenschappelijk onderbouwd.

Inhoudelijk baseren we ons op onderzoeken uit de positieve psychologie en studies rond bevlogenheid. Onderzoekers als Bakker, Schaufeli en Demerouti werken op het evenwicht tussen hulpbronnen en stressbronnen en reiken manieren aan omdat evenwicht zelf aan te pakken. Daarnaast worden mechanismen uit sociologie en sociale psychologie gebruikt (bv. backstage en frontstage gedrag)

Theater als methode speelt in op het feit dat toeschouwers zichzelf op de acteurs projecteren. Improvisatietheater is een zeer gepaste leervorm bij het thema van stressbeheersing en wendbaarheid. Het vereist 100% alertheid en bewustzijn van de situatie. Impro danst constant in een spanningsveld tussen alles gebruiken wat je aangereikt krijgt, en laten gaan wat niet in een gezamenlijk opgebouwd verhaal past. Daarbovenop kunnen de deelnemers ook leren hoe acteurs zich eerst inleven, later afstand nemen van een situatie.

bb1

Drie ervaren coaches bundelen bedrijfsleven, bühne en lifecoaching.

Dries Desmet begeleidt o.m. met zijn bedrijf La Muse Gueule al 30 jaar teams rond samenwerking, wendbaarheid, communicatie en teamgeest. Hij is lifecoach en gecertifieerd in theatertherapie.

Manoe Frateur is al 30 jaar actief als acteur, trainer, creatief begeleider en theatermaker (o.a. jeugdvoorstellingen en straattheater). Met hun mobiel barbierssalon BarBar zijn Dries en Manoe een graag geziene performance act.

Manuel Bollue werkt 16 jaar in het hart van veranderingsprojecten in bedrijven, op drive, welzijn en creativiteit van medewerkers. Mede-bezieler van improvisatiegroep MaTTaB en hun Good Deeds Tour.

O.m. BNP Paribas Fortis, bpost, Laperre en Accenture werken met ons samen rond het thema van wendbaarheid. Andere referenties verkrijgbaar op simpele vraag.

 

 

Een vraag? Een voorstel? Een vraag voor een voorstel? Contacteer ons!

dries@lamusegueule.be – 0475 56 71 88 of manuel.bollue@gmail.com – 0495 29 27 44

P.S. De Wendbare Barbiers zijn zelf wendbaar en kunnen met een heel salon of een deel ervan aantreden. Ze kunnen dezelfde oefeningen en technieken ook toepassen in een kale kamer met 15 stoelen en een flipchart.